Select Page

Natječaj za prijavu učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu Take every chance 2021./2022. , Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ Take every chance 2021./2022.

Natječaj se raspisuje za slijedeće mobilnosti u trajanju od 2 tjedna:
Slovenija:
– 6 učenika zanimanja frizer, 1. razred
– 5 učenika zanimanja krojač, 1. i 2. razred, modni tehničar 2. i 3. razred

Dugotrajna mobilnost u Sloveniji za učenike koji su završili
školovanje u školskoj godini 2020/2021
Slovenija, Hotel Vivat, Moravske Toplice
– 5 učenica zanimanja kozmetičar

Prijavnica s motivacijskim pismom, kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka
nalaze se u prilogu ovog natječaja.
Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno projektnim asistentima, Nives Kocijan. Željki
Posavec Mičić
Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Trajanje natječaja i objava rezultata

Natječaj je otvoren od 20.06. do 24.6.2022. do 15 sati
Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici
škole , najkasnije do 27.6.2022. do 15 sati
Učenici imaju pravo žalbe.
Rok žalbe je do 28.6. do 15 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu
gospodarka@gospodarskaskola.hr ili projektnim asistentima Nives Kocijan i Željki Posavec
Mičić
Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu
sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

U Čakovcu, 20.6. 2022.

Ravnateljica Gospodarske škole
Vesna Stunković, dipl.ing.agr.

Prijavnica

Privola za koristenje osobnih podataka