Natječaj za prijavu učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu 2021./2022. TAKE EVERY CHANCE, Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  1. svibnja 2022.

 

Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u  inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ TAKE EVERY CHANCE 2021./2022.

 

Natječaj se raspisuje za slijedeću mobilnosti u trajanju od 2 tjedna:

 

Portugal – Braga

5 učenika/ca zanimanja modni tehničar, 1. razred

1 učenik/ca zanimanja modni tehničar, 2. razred

2 učenika/ce zanimanja modni tehničar, 3. razred

 

Prijavnica s motivacijskim pismom,  kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka nalaze se u prilogu ovog natječaja.

Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno projektnoj asistentici Željki Posavec Mičić u tajništvo škole.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

 

Trajanje natječaja i objava rezultata

Natječaj je otvoren do 24.5.2022. do 14 sati.

Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole, najkasnije do 25.5.2022. do 15 sati.

Učenici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 27.5. do 15 sati, a podnose se ravnateljici škole.

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu gospodarska@gospodarskaskola.hr ili projektnoj asistentici Željki Posavec Mičić.

Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

Prema uputama partnerskih ustanova, odabrani učenici trebaju imati Covid potvrdu

(cijepljeni ili važeći PSR test).

 

 

U Čakovcu, 20.5.2022.

 

Ravnateljica Gospodarske škole

Vesna Stunković,  dipl. ing. agr.

Privola za korištenje osobnih podataka

Kriterij-modni tehničar

Prijavnica-tekstil