Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u  inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ 2021./2022.

Natječaj se raspisuje za slijedeće mobilnosti u trajanju od 2 tjedna:

Portugal

5 učenika zanimanja frizer, 2. razred

5 učenika zanimanja kozmetičar, 2. razred

5 učenika zanimanja obućar, 3. razred

4 učenika zanimanja pismoslikar 1.,2.,3. razred

Sjeverna Makedonija:

7 učenika zanimanja frizer, 3. razred

Slovenija:

  1. Radovljica:

2 učenika zanimanja cvjećar, 3. razred

  1. Nova Gorica

4 učenika zanimanja agrotehničar, 2. i 3. razred

Mađarska

5 učenika zanimanja agrotehničar, 2. i 3. razred

Dugotrajna mobilnost u Sloveniji za učenike koji su završili školovanje u školskoj godini 2020/2021

  1. Dobrovnik

3 učenika zanimanja cvjećar

  1. Moravske Toplice

1 učenica zanimanja pediker

 

Prijavnica s motivacijskim pismom,  kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka nalaze se u prilogu ovog natječaja.

Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno projektnim asistentima, Nives Kocijan. Željki Posavec Mičić

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Trajanje natječaja i objava rezultata

Natječaj je otvoren do 19.1.2022. do 15 sati

Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole , najkasnije do 20.1.2022. do 15 sati

Učenici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 21.1. do 15 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu gospodarka@gospodarskaskola.hr ili  projektnim asistentima Nives Kocijan i Željki Posavec Mičić

Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

Prema uputama partnerskih ustanova , odabrani učenici trebaju imati Covid potvrdu

( cijepljeni ili važeći PSR test)

 

 

U Čakovcu, 13.1. 2022.                                                          Ravnateljica Gospodarske škole

Vesna Stunković,  dipl.ing.agr.

Kriteriji – Završeno školovanje cvjećar

Kriteriji – Cvjećar

Privola_za_koristenje_osobnih_podataka

Kriteriji – Agrotehničar

Kriterij – osobne, usluge zaštite i ostale usluge

Kriteriji – Obućar

Prijavnica osobne usluge