Select Page

Natječaj za prijavu učenika u sklopu projekta Take every chance

9. svibnja 2022. | Erasmus+, Natječaji

Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u  inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ 2021-1-HR01-KA121-VET-000009390, Take every chance
Natječaj se raspisuje za slijedeće mobilnosti:

KRATKOTRJNA MOBILNOST

  1. Slovenija , Dobrovnik

12 učenika zanimanja cvjećar, pomoćni cvjećar, pomoćni vrtlar, gospodarstvenik, agrotehničar 2. i 3. razred , 2 tjedna

2 učenika zanimanja pomoćnih zanimanja, 2. i 3. razred , 2 dana

  1. Slovenija, Ljubljana

2 učenika zanimanja vozač, 3. razred, 4 tjedna

 

DUGOTRAJNA  MOBILNOST

  1. Slovenija:, Radovljica

2 učenika zanimanja cvjećar, 3. razred, 108 dana

Prijavnica s motivacijskim pismom,  kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka nalaze se u prilogu ovog natječaja.

Prijavna dokumentacija dostavlja se  u tajništvu škole, tajnici Željki Posavec Mičić

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Trajanje natječaja i objava rezultata

Natječaj je otvoren od 9.5. do 13.5. 2022. do 15 sati.

Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole i oglasnoj ploči u holu škole,  najkasnije do 16.5. 2022. do 15 sati

Učenici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 17.5. do 15 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu gospodarka@gospodarskaskola.hr

Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

 

Ravnateljica:

Vesna Stunković, dipl.ing.agr.

Kriteriji-agrotehničar

Kriteriji-cvjećar

Kriteriji-poljoprivredni gospodarstvenik

Kriteriji-vozač motornih vozila

Pomoćni cvjećar, pomoćni vrtlar

Privola za korištenje osobnih podataka