NATJEČAJ ZA OSOBE U PRATNJI UČENIKA

10. ožujka 2022. | Erasmus+, Natječaji, Obavijesti

Gospodarska škola objavljuje poziv na natječaj za osobe u pratnji učenika, koji će obavljati
stručnu praksu u inozemstvu po odobrenom projektu TAKE EVERY CHANCE

Natječaj se raspisuje za slijedeću mobilnost:
1. Portugal , 2 pratitelja, 2 tjedna
2. Sjeverna Makedonija, 1 pratitelj, 2 tjedna
3. Mađarska, 1 pratitelj, 2 tjedna
4. Slovenija, Nova Gorica, 1 tjedan

Prijavnica, motivacijsko pismo i kriteriji odabira, nalazi se u prilogu ovog natječaja.
Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno projektnim asistentima, Nives Kocijan, Željki
Posavec Mičić ili u tajništvu škole
Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Trajanje natječaja i objava rezultata
Natječaj je otvoren do 14.3.2022. do 15 sati.
Rezultati odabranih nastavnika u pratnji, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na
web stranici škole , najkasnije do 15.3.2022. do 19 sati.
Nastavnici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 17.3. 2022 do 15 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije nastavnici se mogu obratiti na e-mail adresu.
gospodarska@gospodarskaskola.hr ili projektnim asistentima Nives Kocijan i Željki Posavec Mičić.
Prema uputama partnerskih ustanova , odabrani nastavnici trebaju imati važeću Covid potvrdu ( cijepljeni ili važeći PCR test).

U Čakovcu, 10.3.2022.

Ravnateljica
Vesna Stunković, dipl.ing.agr.

Motivacija i kriteriji za pratitelje

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NASTAVNIKA U PROJEKTU-2

NATJEČAJ ZA OSOBE U PRATNJI UČENIKA