Select Page

Gospodarska škola objavljuje poziv na natječaj za osobu u pratnji učenika, koji će obavljati
stručnu praksu u inozemstvu po odobrenom projektu TAKE EVERY CHANCE.

 

Natječaj se raspisuje za mobilnost u Njemačku, Frankfurt na Majni za učenike zanimanja tehničar cestovnog prometa,  vozač motornog vozila i frizer.

Prijavnica, motivacijsko pismo i kriteriji odabira, nalazi se u prilogu ovog natječaja.
Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno projektnom asistentu za promet i logistiku ili u tajništvu škole.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

 

Trajanje natječaja i objava rezultata
Natječaj je otvoren do petka 7.10.2022. do 12 sati.
Rezultati odabranih nastavnika u pratnji, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na
web stranici škole, najkasnije do 10.10.2022. do 15 sati.
Nastavnici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 11.10. 2022. do 15 sati, a podnose se projektnom asistentu Karmenki Tomašek Kovač.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije nastavnici se također mogu obratiti projektnom asistentu.

U Čakovcu, 4.10.2022.

 

Projektni asistent za promet i logistiku:

Karmenka Tomašek Kovač, mag.ing.prom.

PRIJAVA-ZA-SUDJELOVANJE-NASTAVNIKA-U-PROJEKTU

Motivacija-i-kriteriji-za-pratitelja