Select Page

NATJEČAJ ZA OSOBE U PRATNJI UČENIKA

Gospodarska škola objavljuje poziv na natječaj za osobe u pratnji učenika, koji će obavljati
stručnu praksu u inozemstvu po odobrenom projektu TAKE EVERY CHANCE

Natječaj se raspisuje za slijedeću mobilnost:
1. Portugal , 1 pratitelja, 2 tjedna
2. Slovenija, Dobrovnik, 2 pratitelja po 2 tjedna

Prijavnica, motivacijsko pismo i kriteriji odabira, nalazi se u prilogu ovog natječaja.
Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno ravnateljici Vesni Stunković.
Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.
Trajanje natječaja i objava rezultata
Natječaj je otvoren do 26.5.2022. do 12 sati.
Rezultati odabranih nastavnika u pratnji, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na
web stranici škole, najkasnije do 26.5.2022. do 15 sati.
Nastavnici imaju pravo žalbe.
Rok žalbe je do 27.5.2022. do 12 sati, a podnose se ravnateljici škole.
Dodatne informacije
Za dodatne informacije nastavnici se mogu obratiti na e-mail adresu.
gospodarska@gospodarskaskola.hr

U Čakovcu, 24.5.2022.

Ravnateljica
Vesna Stunković, dipl.ing.agr.

 

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NASTAVNIKA U PROJEKTU

Motivacija i kriteriji za pratitelje