Select Page

Natječaj za prijavu učenika, nastavnika i osoba u pratnji

Natječaj za prijavu učenika, nastavnika i osoba u pratnji za sudjelovanje u Erasmus+ projektu Take every chance 2022/2023, Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, nastavnika i osoba u pratnji, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse i stručnog usavršavanja u inozemstvu po odobrenom Erasmus+ projektu Take every chance

Natječaj za mobilnosti učenika u trajanju od 2 tjedna
1. Njemačka, 4. mjesec
5 učenika zanimanja agrotehničar, 4. razred

2. Mađarska, 5. mjesec
5 učenika zanimanja agrotehničar, 3. razred i poljoprivredni gospodarstvenik 2. razred

3. Italija, 4 mjesec
6 učenika zanimanja frizer, 3. razred

Natječaj za mobilnost učenika u trajanju od 1 mjesec do 2 mjeseca
1. Slovenija, Dobrovnik, ljetni mjeseci
2 učenika, u trajanju od 1 mjesec ,zanimanje cvjećar 3. razred, agrotehničar 3. i 4. razred
1 učenik, u trajanju od 2 mjeseca, zanimanje cvjećar, 3. razred

Natječaj za osobe u pratnji
Natječaj se raspisuje za slijedeću mobilnost:
1. Njemačka,
-1 pratitelja, 2 tjedna, pratitelj učenicima zanimanja agrotehničar 4. razred
2. Mađarska,
– 1 pratitelj, 2 tjedna, pratitelj učenicima zanimanja agrotehničar 3. razred i poljoprivrednim gospodarstvenicima 2. razred
3. Italija,
-1 pratitelj, 2 tjedna, pratitelj učenicima zanimanja frizer, 3. razred
Prednost kod odabira imat će pratitelji koji u prošloj godini 2021/2022 nisu sudjelovali kao pratitelji učenicima
Uvjet za pratitelja za Njemačku je poznavanje osnova njemačkog jezika, a za pratitelje u Mađarsku i Italiju poznavanje osnova engleskog jezika

Natječaj za mobilnost jednog nastavnika
1. Aktivnosti poučavanja u partnerskoj instituciji
Ukupno trajanje poučavanja 5 dana
Prihvatljive zemlje 1. i 2. skupine
1. skupina:
Norveška, Danska, Luksemburg, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn
2. skupina:
Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka,
Malta, Portugal
Prednost imaju nastavnici koji u 2021/2022 nisu sudjelovali u aktivnosti poučavanja

Prijavnica s motivacijskim pismom i kriteriji odabira nalaze se u prilogu ovog natječaja.
Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno u tajništvo škole ili osobno projektnim asistentima, Nives Kocijan. Željki Posavec Mičić
Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Natječaj je otvoren do 06.3.2023. do 12 sati
Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole , najkasnije do 7.03.2023.
Učenici imaju pravo žalbe.
Rok žalbe je do 8.03. do 12 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu gospodarska@gospodarskaskola.hr ili osobno projektnim asistentima Nives Kocijan i Željki Posavec Mičić
Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

U Čakovcu, 28.02. 2023.
Vesna Stunković, dipl.ing.agr
Ravnateljica Gospodarske škole

 

Natječaj za prijavu učenika TEC 2023

Osobe u pratnji

Prijavnica , poučavanje nastavnika

Kriteriji-cvjecar-3

Kriteriji-frizer

Kriteriji-agrotehničar Privola_za_koristenje_osobnih_podataka-1 (1)