Natječaj za prijavu učenika na mobilnostima

Aktualno, Aktualno projekti natječaj, Erasmus+, Natječaji, Obavijesti

Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ Take every chance 1, 2021./2022
.
Natječaj se raspisuje za kratkotrajnu mobilnost od dva tjedna:
Njemačka: Frankfurt na Majni
10 učenika zanimanja vozač motornih vozila i tehničar cestovnog prometa i 2 učenika zanimanja frizer
Prijavnica s motivacijskim pismom, kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka nalaze se u prilogu ovog natječaja.
Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno projektnom asistentu za promet i logistiku i projektnom asistentu za osobne usluge.
Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.
Trajanje natječaja i objava rezultata
Natječaj je otvoren od 28.9. do 1.10. 2022. do 12 sati.
Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole i oglasnoj ploči u holu škole, najkasnije do 3.10. 2022. do 15 sati
Učenici imaju pravo žalbe.
Rok žalbe je do 4.10. do 12 sati, a podnose se projektnom asistentu.
Dodatne informacije
Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti projektnom asistentu na tel. 098/632 484
Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u svim pripremnim radionicama.
Projektni asistent za promet i logistiku:
Karmenka Tomašek Kovač, mag.ing.prom.