Natječaj za osobe u pratnji na stručnoj praksi u inozemstvu

NATJEČAJ ZA OSOBE U PRATNJI UČENIKA

Gospodarska škola objavljuje poziv na natječaj za osobe u pratnji učenika, koji će obavljati
stručnu praksu u inozemstvu po odobrenom projektu TAKE EVERY CHANCE 2021/2022.

Natječaj se raspisuje za slijedeću mobilnost:
1. Slovenija , Ljubljana, 1 pratitelja, 2 tjedna, pratitelj učenicima zanimanja frizer
2. Slovenija,  Ljubljana, 1 pratitelj 2 tjedna, pratitelj učenicima zanimanja modni tehničar, krojač

Prijavnica, motivacijsko pismo i kriteriji odabira, nalazi se u prilogu ovog natječaja.
Prijavna dokumentacija dostavlja se u tajništvo škole.
Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Trajanje natječaja i objava rezultata
Natječaj je otvoren do 31.8.2022. do 12 sati.

Rezultati odabranih nastavnika u pratnji, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na
web stranici škole, najkasnije do 1.9.2022. do 15 sati.

Nastavnici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 2.9.2022. do 12 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije nastavnici se mogu obratiti na e-mail adresu.
gospodarska@gospodarskaskola.hr

U Čakovcu, 25.8.2022.

Ravnateljica
Vesna Stunković, dipl.ing.agr.

 

Dokumenti su u prilogu.

Motivacija-i-kriteriji-za-pratitelje (3)

PRIJAVA-ZA-SUDJELOVANJE-NASTAVNIKA-U-PROJEKTU-2-1