I ja mogu

I ja mogu

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu...